Aquesta web ha estat creada per Rut Llacuna Caselles Nif.: 46658069Q. El simple fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la web.

El nombre de domini, www.anhel.cat, està registrat a favor de Rut Llacuna Caselles Nif.: 46658069Q C/ Nou 49 08700 Igualada (Barcelona) Espanya, Telèfon de contacte 93 806 81 72.

 

2. Propietat intel•lectual de la web i de tots els seus continguts.

Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta web i el seu disseny gràfic, són titularitat exclusiva de Rut Llacuna Caselles. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del mateix. Igualment, tots els noms comercials, imatges, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquesta web site estan protegits per llei. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de titularitat pròpia o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o el dels seus legítims propietaris. En cap moment, tan sols manifestació expressa a l’accés o us de la pàgina web o dels sus continguts, atorga a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i signes distintius en ell inclosos els protegits per llei.

 

3. Contingut de la web i enllaços. L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta web.

L'accés i navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Rut Llacuna Caselles l'usuari. Rut Llacuna Caselles, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la página web, sent d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o be els utilitza. Tampoc s’assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors desde la página web www.anhel.cat. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, que en cap cas implica una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web destí.

 

4. Intercanvi o difusió d’informació.

Rut Llacuna Caselles declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors pugin fer de la mateixa.

 

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

Rut Llacuna Caselles es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense asumir cap responsabilitat pel fet de fer-ho.

 

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Rut Llacuna Caselles no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar dels problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostre empresa, que es produeixin durant la connexió a la red d'Internet , així com els desperfectes que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Rut Llacuna Caselles. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui realitzar-se d'aquesta web. Rut Llacuna Casellas no garanteix l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, per el que ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedant fora de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

 

7. Tractament de dades de l'usuari.

En compliment de allò establert en la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rut Llacuna i Casellas, informa als seus clients de que tantes dades personals li faciliten a través de la pàgina web o d'altres medis, serán inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Rut Llacuna Caselles. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada casa i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. Rut Llacuna i Casellas garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de Rut Llacuna i Casellas podrà en tot moment fer us dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció postal, o electrònic info@anhel.cat

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

En caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

 

  • Anhel
    C/ Nou 49
    08700 Igualada
    Barcelona

Crèdits

 

Powered by PrestaShop™.