TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

Per tramitar una comanda a la botiga on line www.anhel.cat serà imprescindible l'acceptació dels següents termes i condicions:

1. IDENTIFICACIÓ.

Les condicions generals de contractació recollides en el present document són d'aplicació a totes les transaccions comercials que es realitzen a través de la pàgina web www.anhel.cat, el seu titular és Rut Llacuna Casellas NIF: 4665806Q C / Nou, 49-08.700 - Igualada, des d'ara Anhel Taller Joieria

A efectes d'aquest document el telèfon de contacte és 93 806 81 72 i el correu electrònic de contacte és rut@anhel.cat.

2. Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la pàgina web www.anhel .cat és propietat de Rut Llacuna Casellas NIF: 4665806Q o de les empreses representants i fabricants dels productes oferts. per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Anhel Taller Joieria o, si escau, del representant o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

l'accés als productes subministrats no suposa per part de Anhel Taller Joieria r enuncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

3. OBJECTE I ACTIVITAT.

Anhel Taller Joieria   mitjançant el seu lloc web es dedica a la venda i distribució de Joies.

4. ACTUALITZACIÓ DEL WEB SITE REFERIDA CONTRACTACIÓ.

Anhel Taller Joieria es reserva el dret a realitzar modificacions i actualitzacions sobre els productes, preus, promocions i altres condicions contingudes en el web.

Anhel Taller Joieria, al seu abast, procura que la informació oferta en el website sigui veraç i aparegui sense errors tipogràfics. En cas que es produeixi algun error de tipografia, aliè a la voluntat de Anhel Taller Joieria, es procedirà a la seva immediata correcció. Si succeís que algun client decidís fer alguna compra basant-se en un error d'aquest tipus, Anhel Taller Joieria l'informarà de forma immediata d'aquest error, i les dos parts rescindir la compra sense cap cost sempre que es justifiqui l'existència d'aquest error.

5. LLENGUA I DURADA DE CONTRATO.EDAD MÍNIMA DE CONTRACTACIÓ

Amb independència de les traduccions possibles de l'apartat de les present condicions generals de venda, l'idioma oficial del contracte serà sempre la versió en Castellà.

Com durada de contracte entenem totes les fases entre la sol·licitud de la comanda inicial fins el lliurament efectiu dels béns sol·licitats per part de Anhel Taller Joieria i l'abonament total del preu acordat per part del client.

Segons el art.1263 del Codi Civil, els menors d'edat no emancipats i els incapacitats no poden celebrar contractes de compravenda a distància sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals de venda el Client manifesta ser major d'edat (almenys 18 anys) i tenir la capacitat legal per adquirir els serveis i / o productes oferts a través de i que comprèn i entén les condicions generals en el seu totalitat.

6. GARANTIA LEGAL I SERVEI POST VENDA.

En la seva qualitat de consumidor, el Client de la nostra Botiga on line té, a banda dels drets aquí descrits, tots els drets legals en virtut de la legislació espanyola i europea referent a la venda de béns de consum. L'informem que aquests drets legals no es poden veure mai afectats per les presents 'Condicions generals de venda'.

En qualsevol cas de producte defectuós, l'informem que segons la normativa vigent el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

7. PRECISIÓ DE DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES

Tot i que és el nostre compromís optimitzar la precisió de qualsevol informació respecte a les característiques, qualitats, imatges, etc dels nostres articles publicats en aquesta botiga on line, la nostra empresa no garanteix expressament la total precisió, fiabilitat o exhaustivitat d'aquesta informació que algunes vegades es podria veure alterada per diferències en les configuracions dels diferents tipus de navegadors utilitzats per accedir a la nostra botiga on line.

En qualsevol cas que el client consideri que el producte comprat no correspon exactament a l'article demostrat en el catàleg de la nostra botiga on line podrà tornar segons terminis i forma aquí descrits (veure apartat 'devolucions i cancel·lacions') sense que pugui reclamar qualsevol altra cosa en concepte de danys o perjudicis.

8. COM COMPRAR.

A través de la consulta de la nostra pàgina web pot informar-se dels nostres productes i preus, afegint la seva selecció a l'CARRO mitjançant la selecció "COMPRAR".

Un cop finalitzada aquesta selecció, en el Pas Carro de la Comanda, pot revisar l'estat del seu carro i / o modificar el seu contingut, així com "continuar comprant".

Quan consideri finalitzat el procés de selecció, continuï al següent Pas "Processar Comanda", completant els camps obligatoris marcats.

Un cop finalitzat, ompli els camps demandats pel que fa a mitjà de pagament.

Comproveu que totes les dades de compra i altres condicions són correctes i finalitzi la compra, un cop llegides i acceptades les Condicions de Compra, marcant "Comanda Completat".

Se li remetrà avís de confirmació de la comanda.

9. Formes de pagament.

ELS SEUS COBRAMENTS ONLINE DE FORMA RÀPIDA, FÀCIL I SEGURA:

Targeta de Crèdit

Com a mesura estàndard de seguretat es demana a l'hora de realitzar la transacció al titular de la targeta, el Codi CVV2, un nombre de 3 dígits que figura en el revers de totes les targetes al final de la banda magnètica, per tal que hi hagi presència física de la targeta a l'hora de realitzar la transacció.

Si voleu encara més seguretat en les seves vendes per Internet, posem també a la seva disposició el Servei Autenticació Comerç Electrònic Segur (3D Secure / SPA):

Sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard per possibilitar la realització de compres segures a Internet eliminant el repudi de les operacions mitjançant l'autenticació de cadascuna de les parts que intervenen en la transacció.

Es fonamenta en un mecanisme de seguretat en tres passos:

 • El titular de la targeta s'autentica davant el seu banc emissor.
 • El comerç s'autentica davant el seu Banc Adquirente.
 • Els mitjans de pagament (Visa, Mastercard, ...) permeten la interoperativitat entre les dues parts.

PayPal

Amb PayPal pot comprar amb total seguretat sense compartir la informació financera confidencial amb els venedors. La seva privacitat es protegeix també amb:

 • La tecnologia per prevenir el frau abans que aparegui.
 • Codificació de dades.

Consulti https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/NewConsumerWorks-outside per conèixer el procediment de comunicació segura de la seva informació.

Contra

Abonarà l'import de la comanda directament a la persona que li faci lliuri en l'adreça indicada.

El responsable per a qualsevol transacció amb targetes de pagament mitjançant la present passarel·la de pagament és Anhel Taller Joieria.

10. SEGURETAT DE LES TRANSACCIONS.

Anhel Taller Joieria  utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (salut, ideologia, ...) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS: //) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

11. ENVIAMENTS I LLIURAMENT

Anhel Taller Joieria s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, a l'adreça assenyalada per l'Usuari a aquest efecte en el formulari de comanda. En cas d'omissió o error en l'emplenament d'aquestes dades, Anhel Taller Joieria no es fa responsable dels inconvenients causats i les despeses de reexpedició derivades aniran a càrrec de l'Usuari. En cap cas es realitzaran enviaments a apartats postals i locutoris.

Els enviaments es realitzaran només dins del territori de la Península i Balears dins d'un termini aproximat de 48 hores a través d'una empresa de missatgeria, En el cas que no haver estoc disponible, el temps de producció més l'enviament pot estar entre 5 i 10 dies. A les Illes Canàries temporalment no fem enviaments. Tampoc es fan enviaments a altres destinacions de l'exterior.

Anhel Taller Joieria es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per a l'Usuari.

La responsabilitat sobre els articles és la nostra fins a la recepció de l'enviament pel client, excepte en el cas que el client triï expressament una forma d'enviament diferent de la proposta per Anhel Taller Joieria, en aquest cas la nostra responsabilitat acabaria en el moment de la recollida de l'enviament en el nostre magatzem.

En el cas que motius de força major no permetessin el lliurament de la comanda dins el termini establert, Anhel Taller Joieria es compromet a informar a l'Usuari a la major brevetat de la nova data prevista de lliurament, quedant Anhel Taller Joieria, en aquest cas, alliberat del compromís indicat en l'apartat anterior.

Si l'empresa de missatgeria no pogués realitzar el lliurament per no trobar persona que recepcioni l'enviament en la destinació indicat, la pròpia empresa de missatgeria proporcionarà instruccions a l'Usuari per acordar una nova data de lliurament.

En el moment de la recepció, l'Usuari haurà de comprovar que la comanda coincideix en quantitat i tipologia de producte amb el sol·licitat. Si hi ha alguna discrepància, l'usuari haurà de seguir les indicacions de l'apartat 8 de les presents Condicions.

Segons modalitat de lliurament seleccionada pel client haurà unes despeses d'enviaments que s'afegiran sempre sobre el preu final de la compra. No obstant això, el Client s'informarà sempre abans de confirmar la seva comanda de les despeses d'enviament associats. L'acceptació de les 'Condicions generals de venda' per part del client suposarà sempre l'acceptació de les despeses d'enviament per part del client.

Totes les comandes amb destinació Península i Illes Balears es troben exempts de despeses d'enviament.

12. DEVOLUCIONS I CANCELACIONS.

Dret de Desistiment

Si per algun motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 30 dies naturals, a comptar de la data de lliurament del producte, per tornar-lo. En mode informatiu, li fem saber que el termini de desistiment de 30 dies hàbils és superior del termini mínim de 14 dies naturals que estableix la normativa vigent (Segons art.68-79 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

Perquè pugui exercir el seu dret de desistiment de la compra, tots productes retornats han d'estar en perfectes condicions i amb el seu embalatge inicial, en cas contrari, el bé podrà patir una depreciació.

L'informem que queden estrictament exclosos del dret de desistiment de compra per part del client tots articles personalitzats.

Per exercir el seu dret de desistiment pot dirigir-se a nosaltres mitjançant les dades de contacte que apareixen a l'apartat de sota 'Cancel·lació de Compres'. Així mateix, si així ho volgués, pot exercir el seu dret de desistiment

mitjançant el següent formulari https://www.anhel.cat/img/Formulario_de_desistimiento.pdf  enviant-nos per correu electrònic o correu postal.

L'informem que en el cas que vostè exerceixi el seu dret de desistiment, el cost de la devolució serà gratuït.

Reemborsament

El termini de reemborsament és de 14 dies naturals a partir de la comunicació de desistiment, encara que aquest no s'efectuarà sinó un cop rebuts els articles i comprovat que l'usuari no ha realitzat una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, característiques i funcionament dels articles.

Si es va efectuar el pagament mitjançant Transferència Bancària, el reemborsament en el compte del client es realitzarà en el menor temps possible a partir de la recepció i aprovació de la sol·licitud de desistiment per part de Anhel Taller Joieria. Si es va efectuar el pagament a través de Targeta Bancària, el reemborsament es realitzarà a la mateixa targeta.

Cancel·lació de Compres.

L'usuari pot cancel·lar el procés de compra sempre que aquest no hagi estat processat en la seva totalitat. Per tal d'assegurar per part del client la cancel·lació, és aconsellable posar-se immediatament en contacte amb Anhel Taller Joieria mitjançant correu electrònic a  rut@anhel.cat, correu postal (Anhel Taller Joieria, C / Nou, 49 - 08700 - Igualada, Barcelona ) o per telèfon, +34938068172 en Horari de 10: 00-13: 30 i 17: 30-20: 30 dies laborables a Igualada (Barcelona).

13. Protecció de dades

Generalitats. En virtut de l'article 5 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) s'informa als clients que les dades facilitades durant la compra s'integraran en un fitxer titularitat de Anhel Taller joieria, amb domicili en C / Nou, 49 - 08700 - Igualada, Barcelona.

Aquest fitxer es troba degudament declarat en el Registre General de Protecció de Dades i la finalitat de recollida de dades és el manteniment de la relació comercial i contractual entre les dues parts. El client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes establerts per la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD ) mitjançant comunicació escrita al domicili de Anhel Taller Joieria.

Àmbit legal d'ús d'adreces de correu electrònic declients.Els clients, pel fet de donar-se d'alta com a tals i adquirir els nostres productes, rebran per correu electrònic promocions així com butlletins d'informació sobre novetats. Aquest servei es sotmet al que estableix l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, modificada per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions que autoritza l' enviament de comunicacions comercials per via electrònica quan hi hagi una relació contractual prèvia i es publicitin productes o serveis similars als que van ser objecte de contractació. No obstant això, totes les comunicacions comercials que enviï Anhel Taller Joieria seran clarament identificables com a tals a través de la referència "publicitat" a l'inici del cos del missatge i identificaran a Anhel Taller Joieria com l'entitat responsable de l'enviament. Cada enviament proporcionarà un mitjà senzill i gratuït perquè el destinatari pugui donar-se de baixa del sistema de comunicacions comercials per correu electrònic.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les transaccions comercials realitzades amb estan sotmeses a la legislació espanyola.

Lleis d'aplicació a la matèria:

 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre.
 • Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
 • Llei 7/96, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista (LO 2/1996, de 15 de gener, complementària de la ordenació del comerç minorista, Llei 47/2002, del 19 de desembre, de reforma de la Llei 7 / 1996 i Llei 1/2010, de 1 de Març de reforma de la Llei 7/1996).
 • Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació.
 • Totes les disposicions legals resultin d'aplicació.

En cas de conflicte o desacord en la interpretació o aplicació d'aquestes Condicions Generals de Contractació, els jutjats o tribunals que coneguin de l'assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció.

En el cas que el comprador tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals d'Igualada (Espanya)>.

15. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es pot utilitzar en qualsevol cas de discrepància, conflicte, etc. entre el consumidor i el nostre comerç. L'accés a aquesta plataforma de resolució de litigis en línia es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

"Laplataforma de resolució de litigis en línia es pot utilitzar només per consumidors residents a la UE. Per a més informació sobre el procés pot consultar el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.help.faq